Εβρίτικη Ζυγιά - Ορμένιον

Τo Ορμένιον είναι η περιοχή που συναντιέται η Ελλάδα με την Τουρκία και την Βουλγαρία. Αλλά και ο δίσκος στον οποίο η Εβρίτικη Ζυγιά κοιτάζει το θρακιώτικο παρελθόν με σεβασμό, χωρίς να ντρέπεται να το φέρει στο παρόν.